Fracht FWO Polska jest przedsiębiorstwem certyfikowanym i uprawnionym do świadczenia  kompleksowych usług w zakresie transportu i spedycji lotniczej, morskiej i lądowej towarów w tym:

 • broni, materiałów wybuchowych, amunicji, uzbrojenia – w całości i w częściach – również o rozmiarach ponadnormatywnych zgodnie z Wykazem Uzbrojenia,

 • produktów podwójnego zastosowania, (dual-use goods) wg. Europejskiego Wykazu Produktów Podwójnego Zastosowania.

  W tym zakresie posiadamy wymagany prawem certyfikowany w pełnym zakresie – Wewnętrzny System Kontroli Obrotu Towarami o Znaczeniu Strategicznym. System spełnia wszystkie wymogi prawne Rzeczypospolitej Polskiej, (Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. 2004 r. Nr. 229, poz. 2315 z późniejszymi zmianami) Unii Europejskiej oraz szeregu międzynarodowych porozumień ustalających standardy międzynarodowej kontroli przepływu towarów o znaczeniu strategicznym.

  Stosując procedurę analizy ryzyka obrotu, gwarantujemy jego legalność i bezpieczeństwo.

Fracht FWO Polska realizuje zlecenia uprawnionych podmiotów krajowych i zagranicznych, w tym:

 • Podmiotom zagranicznym mającym zamiar przemieszczać uzbrojenie przez terytorium Polski,  spółka oferuje usługę tranzytu i transferu wewnątrzunijnego.

 • Przedsiębiorcy krajowemu, nie uprawnionemu do obrotu wymienionymi towarami z zagranicą, Fracht FWO Polska oferuje usługę działania w jego imieniu, przejmując obowiązki eksportera i wnioskowania o uzyskanie stosownej licencję (zezwolenia).

 • Przedsiębiorcy legitymującemu się stosowną licencją (zezwoleniem) – profesjonalną usługę spedycji i transportu.

  Każde zlecenie dotyczące obrotu towarami o znaczeniu strategicznym jest analizowane indywidualnie, zgodnie z przyjętymi w WSK procedurami, co pozwala na zgromadzenie kompletu właściwych dokumentów do wnioskowania o licencję, eliminując ewentualne przedłużanie procesu realizacji zlecenia z przyczyn, wad lub niezgodności w dokumentacji.

  Wszelkie usługi świadczone są ze starannością zachowania najwyższej jakości i zadowolenia klienta zgodnie z normą ISO serii 9000, 9001 oraz bezpieczeństwa środowiskowego.

Kontakt