Polityka prywatności

Poniższa polityka prywatności dotyczy strony https://frachtfwo.pl oraz zawiera informacje na temat:

 • sposobach gromadzenia informacji przez Administratora,
 • celach w jakich te informacje są gromadzone,
 • uprawnieniach przysługujących Państwu w przypadku wyrażena zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Szanujemy Państwa prywatność i zależy nam na bezpieczeństwie Państwa danych osobowych oraz informacji dotyczącej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu możliwości realizowania wszystkich przysługujących na podstawie RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) praw. Chcemy również dostarczyć Państwu jak najlepiej dopasowane treści. Zgoda na przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna i w każdej chwili możecie ją Państwo wycofać.

 

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Fracht FWO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa. Kontakt za pośrednictwem e-mail: dane.osobowe@pl.fracht.com a także poprzez tradycyjną pocztę, pod adresem Fracht FWO Polska sp. z o.o. wskazanym powyżej.

 

2. Cel i okres przetwarzania danych osobowych

 Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 • zawarcie, wykonanie, rozwiązanie umów,
 • realizacja zamówionych przez Państwa usług,
 • prezentacja oferty, marketing oferowanych przez naszą firmę usług.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez niezbędnego zakresu Państwa danych osobowych nie będziemy w stanie podjąć się realizacji zamówionych przez Państwa usług oraz zawarcia umów.

W przypadku braku zgody na przetwarzanie Państwa danych w celach marketingowych, nie będziecie Państwo otrzymywać informacji o naszych nowych ofertach i usługach.

Fracht FWO Polska sp. z o.o. gwarantuje, że przetwarza Państwa dane osobowe tylko w niezbędnych i prawnie uzasadnionych celach.

Państwa dane osobowe są przechowywane i przetwarzane tylko w okresie niezbędnym do realizacji wyżej wskazanych celów, w których zostały podane oraz do czasu istnienia obowiązków prawnych, księgowych i podatkowych Administratora, a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku celów marketingowych dane nie będą przetwarzane i przechowywane dłużej niż 4 lata.

 

3. Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

 Administrator w ściśle określonych przypadkach, mając na uwadze poszanowanie Państwa bezpieczeństwa, ma prawo przekazać Państwa dane osobowe innym podmiotom. Dotyczy to odbiorców:

 • organy publiczne i instytucje uprawnione do żądania dostępu,
 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu zapewnienia sprawnego działania strony,
 • przewoźnicy/firmy spedycyjne, z którymi Fracht FWO Polska sp. z o.o. współpracuje w zakresie realizacji zlecenia spedycyjnego,
 • pracownicy Fracht FWO Polska sp. z o.o. w związku z realizacją obowiązków służbowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

4. Prawa związane z danymi osobowymi

 W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, macie Państwo prawo do:

 • dostępu i wglądu do Państwa wszystkich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii posiadanych przez nas danych osobowych,
 • sprostowania i zmiany posiadanych przez nas danych osobowych,żądania usunięcia danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzanych danych osobowych,
 • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego celu przez Administratora, w szczególności w celach marketingowych i profilowania,
 • złożenia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mogą Państwo korzystać z wyżej wymienionych praw w przypadkach i zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

5. Pliki cookies

Pliki „cookies” to pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej użytkownika strony. Pliki cookies w większości przypadków są niezbędne do pełnego korzystania ze strony internetowej, a czasem są niezbędne do działania strony internetowej w ogóle. Ciasteczka wykorzystywane są między innymi do monitorowania ruchu na stronie internetowej, personalizowania przez użytkowania niektórych elementów strony internetowej, zapamiętywania loginu i hasła, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę. Niektóre pliki cookies wygasają po wyłączeniu strony internetowej, niektóre wygasają po upłynięciu określonego czasu lub po wykasowaniu ich przez użytkownika strony.

Używamy plików cookies w celu:

 • administrowania serwisem,
 • poprawy jakości świadczonych usług, w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika utrzymywania sesji użytkownika.

Możecie Państwo zablokować pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki, jednak wiąże się to z ryzykiem braku możliwości korzystania ze strony internetowej w pełni jej możliwości lub nawet w ogóle.