Fracht FWO Polska zrealizował kolejny etap dostaw kluczowych elementów technologicznych dla projektu Czechnica (elektrociepłownia gazowo – parowa dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. w Siechnicy). Tym razem dostarczaliśmy moduły HRSG (Heat Recovery Steam Generator), czyli kotły odzyskowe z Chin, które 22 stycznia dopłynęły do Gdańska. Zespół spedycji morskie Fracht FWO Polska j odpowiedzialny był za charter statku, załadunek w porcie w Chinach na statek, rozładunek w Gdańsku i dostawę na budow. Kolejnym etapem rozładunku w gdańskim porcie przyszedł czas na transport drogowy do docelowego miejsca ich przeznaczenia, czyli budowanej elektrociepłowni gazowo – parowej w Siechnicy. Zadanie to zrealizował zespołu transportu drogowego Fracht FWO Polska. Pierwsze moduły dotarły na budowę już 26 stycznia br. Najcięższe elementy są transportowane z Gdańska przez trzy noce, a mniejsze przez dwie. W sumie dostarczono na plac budowy 38 elementów.