Fracht FWO Polska

Nasze Realizacje

Globalny zasięg, 60 lat doświadczenia

Fracht FWO Polska

Your Swiss freight forwarder since 1955

Wysyłka turbin do Malezji

Ładunek: 2 turbiny oraz 46 kontenerów z osprzętem towarzyszącym
Waga jednej turbiny: 70 ton
Miejsce załadunku: Polska
Miejsce dostawy:  Malezja

Kluczowe elementy projektu:

Do naszych obowiązków należało zorganizowanie odbioru ładunków od kliku dostawców zlokalizowanych w Polsce, zwiezienie ładunku do portu w Gdyni oraz załadunek na statek. Dalsza cześć projektu była koordynowana przez biuro Fracht  w Bazylei. Realizacja projektu wymagała zaangażowania trzech gałęzi transportu: śródlądowego, drogowego i morskiego. W pierwszym etapie organizowaliśmy transport śródlądowy dwóch turbin o wadze 70 ton każda. Elementy towarzyszące turbinom, osprzęt i akcesoria zostały przewiezione do portu w kontenerach lub na specjalnych niskopodłogowych naczepach. W porcie ponadnormatywne sztuki ładunku zostały przeładowane, zamocowane i zabezpieczone na specjalistycznych kontenerach typu flat rack (przystosowanych do przewozu ładunków, które nie mieszczą się w standardowych kontenerach).

+48 22 334 20 60
transport@pl.fracht.com