Fracht FWO Polska

Nasze Realizacje

Globalny zasięg, 60 lat doświadczenia

Fracht FWO Polska

Your Swiss freight forwarder since 1955

Dostawa transformatora z Polski do Norwegii 

Ładunek: 1 transformator wraz ze sprzętem towarzyszącym
Waga bryły: 74 tony
Miejsce załadunku: Łódź, Polska
Miejsce dostawy:  hydroelektrownia w Norwegii

Kluczowe elementy projektu:

W naszej gestii było zorganizowanie transportu na odcinkach lądowych i morskim, przeładunek w porcie, rozładunek oraz posadowienie transformatora. Szczególnym wyzwaniem z którym musieliśmy się zmierzyć podczas realizacji tego projektu okazały się ograniczenia środowiska naturalnego. Hydroelektrownia położona była na terenie górzystym, trasa dojazdu poprzecinana była licznymi mostami oraz wiaduktami. Transformator przewożony standardowym środkiem transportu byłby zbyt wysoki w stosunku do takich parametrów lokalnej infrastruktury. Koniecznym okazało się zatem użycie specjalistycznego, niższego zestawu drogowego. Projektowi towarzyszyła presja czasu, ze względu na zobowiązania kontraktowe klienta do dostawy w ściśle określonym terminie. Aby sprostać presji czasu oraz zminimalizować koszty na port rozładunku wybraliśmy port położony najbliżej miejsca posadowienia. Wymagało to zastosowania specjalnego statku o mniejszym poziomie zanurzenia, mogącym wpłynąć na norweskie fiordy. 

 

+48 22 334 20 60
transport@pl.fracht.com