Fracht FWO Polska

Nasze Realizacje

Globalny zasięg, 60 lat doświadczenia

Fracht FWO Polska

Your Swiss freight forwarder since 1955

Dostawa transformatorów do Szwajcarii

Ładunek: 2 transformatory wraz ze sprzętem towarzyszącym i olejem

Waga jednej bryły: 105 ton
Waga akcesoriów: 110 ton
Miejsce załadunku: Łódź, Polska
Miejsce dostawy: Veytaux, Szwajcaria

Kluczowe elementy projektu:

Miejsce dostawy i posadowienia transformatorów znajdowało się w Alpach. W łódzkiej fabryce ABB bryły transformatorów załadowano na specjalne wagony burtowe, którymi zostały dostarczone do portu. Kolejny etap transportu odbył się barka śródlądową, której portem docelowym była Bazylea w Szwajcarii, gdzie transformatory przeładowano na specjalistyczne naczepy drogowe. Aby pokonać ostatni, górski odcinek trasy użyliśmy samojezdnych zestawów modułowych. Opisane działania były konieczne ze względu, na to, że ostatni, górski odcinek trasy charakteryzował się z sześcioma zakrętami o kącie załamania 180 stopni oraz miejscowymi nachyleniami drogi sięgającymi 19%. Projektowi towarzyszyła presja czasu. Górska droga zazwyczaj już na początku listopada jest zaśnieżona zatem jakiekolwiek opóźnienie mogło skutkować koniecznością wstrzymania dostawy do momentu, aż warunki pogodowe pozwolą na jej realizację na ostatnim odcinku. Projekt został wykonany w zadeklarowanym z klientem terminie dzięki wzorcowej współpracy z naszymi kolegami z działu Project Cargo Fracht AG w Bazylei.

 

+48 22 334 20 60
transport@pl.fracht.com