Fracht FWO Polska

Press room

Kontakt z działem Marketingu i PR

Fracht FWO Polska

Your Swiss freight forwarder since 1955

Polityka marketingowa

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi wykorzystania niniejszej strony, logo, tekstów itd.

1. Zawartość strony
Strona internetowa Fracht FWO Polska Sp. z o.o. zawiera informacje dotyczące firmy i usług, które przedsiębiorstwo świadczy. Wszystkie zamieszczone dane mają charakter informacyjny. Zadaniem portalu jest również udostępnienie naszym Klientom, jak i potencjalnym Klientom informacji ułatwiających itd. znalezienie odpowiedniego rozwiązania dla swojego biznesu. Fracht FWO Polska dokłada wszelkich starań, by informacje zamieszczone na stronie www były aktualne i zgodne z prawdą. Jednakże dane mogą zmienić się wraz z wprowadzeniem aktualnej oferty oraz nowych przepisów prawnych. Korzystanie z portalu w powyższych celach jest zgodne z prawem i polityką marketingową Fracht FWO Polska Sp. z o.o.

2. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie
Zawartość zamieszczona na stronie www.FrachtFWO.pl logo, projekty, filmy, grafika, wszelkiego rodzaju nazwy, teksty, układ strony itd. Stanowią własność firmy Fracht FWO Polska Sp. z o. o. i są chronione przepisami prawa. Pozostałe informacje, nie będące własnością firmy Fracht FWO Polska, zostały zamieszczone za zgodą ich właścicieli. Wobec powyższych ustaleń zabronione jest: pobieranie, wysyłanie, przekazywanie, dystrybuowanie, modyfikowanie, powielanie, drukowanie itd. Treści zamieszczonych na stronie www w innych celach niż na użytek własny i niekomercyjny lub bez zgody pisemnej Fracht FWO Polska. Prawo do wykorzystywania zawartości strony (logo, teksty, projekty, filmy, grafika, wszelkiego rodzaju nazwy, układ strony itd.) w sposób publiczny mają Klienci, Partnerzy, Dziennikarze, Blogerzy, Vlogerzy i Osoby od promocji, marketingu oraz PR-u. Przy czym ich wykorzystanie musi być zgodne z polityką marketingową firmy Fracht FWO Polska. Niedostosowanie się do powyższych wymagań stanowi naruszenie przepisów obowiązującego prawa, co może skutkować odpowiedzialnością finansową i karną.

3. Ochrona danych osobowych
Fracht FWO Polska Sp. z o. o. szanuje prywatność każdej osoby korzystającej z niniejszego portalu. Państwa dane są przeznaczone wyłącznie na użytek Fracht FWO Polska i zostaną użyte jedynie do usługi, którą Państwo zamówiliście/wskazaliście. Wszelkie dane będą katalogowane w bazie Fracht FWO Polska z siedzibą w Warszawie 00-738, ul. Kijowska 1. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926). Gwarantujemy Państwu prawo wglądu i możliwość wnoszenia poprawek do danych osobowych oraz usunięcie ich z bazy Fracht FWO Polska. Fracht FWO Polska może przekazać lub udostępnić dane osobowe osobom trzecim w przypadku gdy: użytkownik wyrazi na to zgodę lub będzie to niezbędne w celach świadczenia usług lub będzie to uzasadnione przepisami prawa.

4. Ograniczenie odpowiedzialności
Fracht FWO Polska nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z korzystaniem ze strony www. Firma nie gwarantuje, że strona internetowa www.FrachtFWO.pl i zamieszczone na niej treści nie zawierają wirusów lub innych szkodliwych elementów. W żadnym wypadku Fracht FWO Polska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i/lub straty bezpośrednie, pośrednie, określone, wtórne wynikające z korzystania ze strony lub spowodowane wykorzystaniem informacji zamieszczonych na portalu bądź jakiejkolwiek innej stronie, do której odsyła niniejszy portal. Osoby odwiedzające naszą stronę i pobierające z niej pliki robią to na własną odpowiedzialność.

5. Postanowienie końcowe
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszej polityki marketingowej firmy Fracht FWO Polska Sp. z o.o.

+48 22 334 20 60
transport@pl.fracht.com