Fracht FWO Polska

O firmie

60 lat obecności Grupy Fracht na światowym rynku

Fracht FWO Polska

Your Swiss freight forwarder since 1955

Misja i wartości

PODSTAWOWYM CELEM DZIAŁALNOŚCI FRACHT FWO POLSKA SP. Z O.O. JEST:

 • Wykonywanie usług spedycyjnych odpowiadających wymaganiom i oczekiwaniom społeczeństwa, klientów, właścicieli i pracowników.
 • Zapewnienie jak najwyższej jakości usług przyniesie pełne zadowolenie klientom oraz umożliwi Spółce stały rozwój i osiągnięcie czołowej pozycji na rynku.


CEL TEN OSIĄGAMY POPRZEZ:

 • zgodną z umową, terminową realizację zleceń
 • obsługę klienta przez kompetentnych, stale podnoszących swoje kwalifi kacje pracowników
 • współpracę z partnerami gwarantującymi wykonanie usługi na najwyższym poziomie
 • ciągłą dbałość o utrzymanie konkurencyjności Spółki ze szczególnym naciskiem na aspekt jakościowy i ekonomiczny
 • zapewnienie organizacji niezbędnych zasobów materialnych i niematerialnych
 • działanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa


ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO:

 • spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością
 • spełnienia mających zastosowanie wymagań prawnych i innych, które dotyczą naszych aspektów środowiskowych i ich wpływów
 • zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska
+48 22 334 20 60
transport@pl.fracht.com