Fracht FWO Polska

Kariera

Najważniejsi są Ludzie

Fracht FWO Polska

Your Swiss freight forwarder since 1955

Grupa Fracht jest obecna w ponad 50 krajach świata i zatrudnia prawie 1000 pracowników. W Polsce działamy od 2006, posiadamy oddziały w 5 miastach (Warszawa, Poznań, Kraków, Wrocław i Tychy) systematycznie zwiększając w nich zatrudnienie.

Nasza działalność obejmuje świadczenie kompleksowych rozwiązań w zakresie frachtu morskiego, drogowego i lotniczego, a także ponadgabarytowego i specjalistycznego. Oferujemy wysokiej jakości usługi logistyczne i spedycyjne, obsługując relacje krajowe, europejskie i globalne.

W firmie Fracht FWO uważamy, że największym kapitałem firmy są nasi pracownicy, dlatego szczególny nacisk kładziemy na dobór kadry oraz ich systematyczny rozwój.

Każdy kto jest sumienny, rzetelny, cechuje się samodzielnością i determinacją w działaniu oraz ma rozwinięte umiejętności organizacji pracy oraz planowania ma szanse na karierę w firmie Fracht FWO Polska. Od pracowników na kierowniczych stanowiskach wymagamy ponadto doświadczenia menedżerskiego, doskonałej znajomości branży, a także nastawienia na realizację założonych celów.

Co oferujemy

  • Określone stanowiska

W firmie Fracht FWO Polska oferujemy możliwości rozwoju kariery zawodowej w różnych obszarach i na różnych szczeblach. Doceniamy ambitne osoby pragnące zdobyć doświadczenie zawodowe, oferując im rozpoczęcie kariery od pracy na stanowiskach asystenckich, pod okiem doświadczonych kolegów. Specjaliści mający doświadczenie w branży angażowani są na stanowiskach spedytorów krajowych i międzynarodowych, natomiast osoby chcące realizować się w obszarze sprzedaży i pozyskiwania nowych klientów zatrudniane są w dziale handlowym. Oferujemy również stanowiska dla tych, którzy wiążą swoje plany zawodowe z finansami i administracją.

  • Możliwości rozwoju…

W naszej firmie nie istnieje wzajemna konkurencja. Pracując w zespole każdy ma szansę wykorzystać swoje umiejętności i posiadaną wiedzę. Praca w międzynarodowym środowisku i kontakt z klientami zagranicznymi pozwala na doskonalenie znajomości języków obcych. Firma dba o to, aby zapewnić pracownikom możliwości poszerzania ich kompetencji i podnoszenia kwalifikacji. Inwestuje w naszych pracowników poprzez programy szkoleniowo-edukacyjne realizowane przez trenerów wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu spedycji, sprzedaży i wiedzy branżowej, a także udostępniamy know-how wszystkim pracownikom firmy.

  • … i awansu zawodowego

Fracht FWO Polska docenia zaangażowanie i lojalność pracowników. Nagradza za profesjonalizm i realizację wyznaczonych celów. Dzięki temu oraz systemowi szkoleń pracownicy mają możliwość budowania swojej ścieżki kariery urzeczywistniając swoje ambicje zawodowe. Każdy ma szansę awansować. Spółka chce dawać szanse rozwoju przede wszystkim pracownikom już zatrudnionym w firmie. Obsadzając stanowiska kierownicze w pierwszej kolejności przeprowadzamy rekrutację wewnętrzną. Zależy nam bowiem na tym, aby pozycje te obejmowały osoby, które znają firmę, jej specyfikę, oraz pracowników. Należy przy tym podkreślić, iż kierunek awansu może przebiegać nie tylko w stronę stanowisk kierowniczych, ale także może odbywać się w ramach tego samego poziomu poprzez zmianę lub poszerzanie zakresu obowiązków i zwiększanie  odpowiedzialności. Oczywiście zawsze odbywa się to w porozumieniu z pracownikiem.

  • Przyjazna atmosfera

Pracując u nas staniesz się częścią dynamicznego zespołu ludzi, dla których obok uzyskiwanych rezultatów liczy się także dobra atmosfera i przyjazny klimat w pracy. W firmie organizujemy spotkania integracyjne, okolicznościowe, pracownikom oferujemy pakiet socjalny obejmujący miedzy innymi prywatne ubezpieczenia zdrowotne.

+48 22 334 20 60
transport@pl.fracht.com